Home ธรรมะ/ข้อคิด คุณไม่ได้เกิดมาอย่างโดดเดี่ยว และจากโลกนี้ไปอย่างเดียวดาย

คุณไม่ได้เกิดมาอย่างโดดเดี่ยว และจากโลกนี้ไปอย่างเดียวดาย

ชีวิตของมนุษย์นั้นล้วนมีคุณค่าเสมอ

◊ วั น เ กิ ด

ความยินดีเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดมาบนโลกใบนี้ อย่างน้อยที่สุดแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดคุณ ก็ยินดีกับการเกิดมาของคุณ แม่ที่อุ้มท้องคุณมาเก้าเดือนก็ปีติกับเนื้อกายของคุณ ชื่นชอบในเสียงร้องหลังทำคลอดของคุณ ความรักที่ผูกพันธ์สองใจเข้าไว้ด้วยกัน เกิดขึ้นได้เพราะชีวิตของคุณได้เกิดขึ้นมาบนโลกของผู้หญิงคนหนึ่ง….จะว่าไป เพราะมีคุณเกิดมา คนที่มีนามสมมติว่าพ่อ ว่าแม่ ก็เลยได้เกิดมาด้วย

◊ วั น ต า ย

ในวันที่คุณจากโลกนี้ไป คุณอาจจะกำลังไปพร้อมกับใครหลาย ๆ คนบนโลกใบนี้ ความต า ย ได้ปลดล็อคภาระของชีวิต และเป็นสัญญาณสิ้นสุดการเติบโตของคุณ แต่มันก็มีความหมายมากกว่าการจากลาและความสิ้นสุด บางคนยังคงคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจ บางคนก็ให้อภัยคุณอย่างเต็มใจ บางคนก็เพิ่งเข้าใจคุณ บางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ทำไว้ก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ

คำว่าเดียวดาย มันเหมือนอยู่เพียงลำพังคนเดียว มันอาจจะจริงที่ตอนตายคุณตายไปคนเดียว แต่การคงอยู่ของคุณในจิตใจของผู้คนก็ยังดำเนินต่อไป ยังมีคนที่จำคุณได้ ยังมีคนที่ยังรักคุณ ยังมีคนที่คิดถึงคุณ และอาจจะมีบางคนสานต่ออุดมการณ์ของคุณต่อไป บางอย่างพึ่งมีโอกาสเริ่มต้นเมื่อบางสิ่งสิ้นสุดลง

◊ คุ ณ ค่ า

ในวันที่คุณเกิดมา คุณได้สร้างคุณค่าทางใจไว้ให้กับใครหลาย ๆ คนนะ ไม่ใช่เพียงพ่อหรือแม่หรือญาติของคุณ คนที่ไม่เคยรู้จักคุณเลยอย่างแพทย์ พยาบาลก็ยินดี มีความสุขกับการเกิดมาของคุณ ในวันที่คุณ สิ้ น ล ม หายใจ น้ำตาที่ไหลออกมา ความเศร้าโศกที่ก่อตัวขึ้น ไม่ใช่เพื่อความตายของตัวตนคุณ แต่มันเกิดขึ้นเพื่อความสิ้นสุดในความสัมพันธ์ทางใจระหว่างคุณและเขาที่มันไม่ได้ดำเนินต่อไปแล้ว…เพราะผูกพันละนะ เลยมีน้ำตามีความเศร้าเป็นทูตสื่อสารถึงความผูกพันธ์นี้

◊ ปั จ จุ บั น

ตอนนี้…คุณอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถกลับไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ หรือแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ในวันแรกที่คุณเกิดมา คุณอาจจะไม่รู้หรือไม่สามารถกำหนดวันตายของตัวเองได้ แต่…คุณอยู่ในจุดที่สามารถเรียนรู้จากอดีต เพื่อทำปัจจุบันให้ดีที่สุด จนมีอนาคตที่แจ่มใสต่อใจคุณได้ คุณอยู่ในจุดที่สามารถทำสิ่งดี ๆ สร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับชีวิตได้ คุณอยู่ในจุดที่สามารถสร้างหรือปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างเพื่อให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อใจของคุณและเขา เพื่อความสุขจากความสัมพันธ์ และคุณอาจอยู่ในจุดที่สามารถยุติวงเวียนหรือวัฏจักรความทุกข์ในชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอาน้อมรับความสุขเพิ่มขึ้น

ชีวิตของมนุษย์นั้นล้วนมีคุณค่าเสมอ เราเป็นคุณค่าต่อตัวเราเอง ผู้อื่นเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อเรา และเราเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นเช่นกัน เราล้วนมีสิทธิเสรีภาพและอำนาจโดยชอบธรรมต่อตนเองมากพอที่จะออกแบบชีวิตของเราเองได้

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ โดย Trust.นักจิตวิทยาการปรึกษา

Thank you photo by pexels, unsplash

Load More Related Articles
Load More By getwellxoxo
Load More In ธรรมะ/ข้อคิด

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'zth_f032df.wp_wc_users_rated' doesn't exist]
SELECT `id` FROM `wp_wc_users_rated` WHERE `user_ip` = 'fac63229fbf4ed2fad4e439d0dee55cf' AND `post_id` = 3145;

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'zth_f032df.wp_wc_feedback_forms' doesn't exist]
SELECT `id` FROM `wp_wc_feedback_forms` WHERE `post_id` = 3145 LIMIT 1;

Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

เหตุผลที่เขาหมดรัก แต่ยังรั้งเราไว้

ไม่รัก ไม่ต้องมาดีกับฉัน อาการหมดรักไม่ว่าจะถูกบอกออกจา … …